Nauchtlitir Chumann Gaelach Leath Chathail Eanáir 2015

Visit to the Gaeltacht Members of Cumann Gaelach.

Leath Chathail will make a weekend visit to the Donegal Gaeltacht of Gaoth Dobhair on the weekend of 28-29 March 2015. If you are interested in going contact 077 5989 1945.

dn_screenIrish classes set to re-commence The Irish language classes in St Michael’s Centre on Irish Street will begin again on Monday 15 Jan- uary 2015: Bunrang 7.30pm Meánrang 7.30pm Ardrang 7.30pm Anybody not currently attending a class but who is interested in learning should talk to a committee member to see if learning to see if would be possible to slot into one of the classes.

Social night in St Michael’s A social night and song in Irish will be held in the St Michael’s Centre following the Irish language classes at 8.30om on Monday 26 January 2015. As part of the learning process opportunities like this are as important as the classes themselves in mastering the language giving learners the opportunity to hear the language being spoken naturally.

Those who have music in the blood are invited to join us on the night and to have their instruments with them. There will be wine and softer beverages available.

Cuairt chun na Gaeltachta Beidh baill de Chumann Gaelach Leath Chathail ag tabhairt cuairt ar Ghaoth Dobhair ag deireadh seachtaine 28 agus 29 Márta 2015. Má tá suim agat dul déan teagmháil le 077 5989 1945. Tosú na ranganna arís Tosóidh na ranganna i dTeach Mícheál ar Shráid na nGael arís Dé Luain 15 Eanáir 2015 ag na gnath-amanna: Bunrang 7.230in Meánrang 7.30in Ardrang 7.30in Duine ar bith nach bhfuil ag freastal ar rang faoi láthair ach gur suim leo an Ghaeilge a fhoghlaim b’fhiú dóibh comhairle a fháil ó bhall coiste la fáil amach an dtiocfadh leo dul isteach i gceann de na ranganna.

Oíche shóisialta i dTeach Mícheál Beidh oíche shóisialta agus amhránaíocht as Gaeilge tar éis na ranganna Gaeilge ag 8.30in oíche Dé Luain 26 Eanáir 2015. Mar chuid den phróiseas foghlamtha tá ócáidí mar seo chomh tábhachtach leis na ranganna féin má tá máistreacht le déanamh ar an teanga. Cluintear an fuaimeanna na teanga agus í á labhairt go nadúrtha. Tugtar cuireadh do dhaoine ar bith a bhfuil feith an cheoil acu bheith linn agus a chuid gléasanna leo. Beidh fíon agus deochanna níos boige ar fail ar an oíche.

***

Nuachtlitir Chumann Gaelach Leath Chathail Eanáir 2015

Ballraíocht Chumann Gaelach Leath Chathail Membership of Cumann Gaelach Leath Chathail Tá sé in am ballraíocht Chumann Gaelach Leath Chathail a athnuachan. Cosnaíonn sí £10 an duine/ teaghlach. Ní móran é seo ach cuidíonn sé go mór leis an Chumann an uile iomad seirbhís a chur ar fáil. Cuireann sin ar chumas an Chu- mainn na rudaí seo a leanas a dhéanamh: · Oifig a riaradh · Ranganna Gaeilge a chomhordú · Ócáidí seolta a eagrú go rialto · Stocaireacht do sheirbhísí Gaeilge, agus · Cur le íomhá na Gaeilge go ginearálta. Dóibh siúd ar mhaith leo clárú mar bhaill nó ballraíocht s’acu a athnuachan, is féidir an fhoirm thíos, mar aon le deich bpunt, a thabhairt d’aon bhall den choiste nó é a sheoladh chuig an oifig an Chumainn, Cumann Gaelach Leath Chathail, 99 Sráid na nGael, Dún Pádraig BT30 6BS. It is time to renew membership subscriptions for Cumann Gaelach Leath Chathail. Membership costs only £10 per year per person/clann. This is just a small sum but it is very important to the Cumann and helps us to provide many services That small amount helps the Cumann to: · Manage an office · Coordinate Irish classes · Organise regular social events · Lobby for services in Irish, and · Promote the language generally For those who would like to join and to renew their member- ship, please fill in the application form be- low and forward the £10 subscription to any member of the committee or to Cumann Gaelach Leath Chathail, 99 Sráid na nGael, Dún Pádraig BT30 6BS. BALLRAÍOCHT CHUMANN GAELACH LEATH CHATHAIL AINM (name) ………………………………………………………………………………………………… SEOLADH …………………………………………………………………………………………………………. CÓD POIST (post code) ……………………………………………………………………………………….. R.phost (e.mail): ……………………………………………………………………………………………….. FÓN (phone): ………………………………. FÓN PÓCA (mobile phone) …………………………….]]>