Irish Language Award Scheme Launched By Minister Hargey

Hargey launches award scheme which promotes use of Irish language

Hargey launches award scheme which promotes use of Irish language

Communities Minister Deirdre Hargey has launched the new business awards scheme, GRADAIM. 

GRADAIM is an island-wide scheme which promotes the use of Irish in business and recognises organisations which provide services through the medium of Irish. Awards, are earned by organisations that use Irish in their business or that provide services through the medium of Irish to their customers.

Communities Minister Deirdre Hargey.

Minister Hargey said: “Businesses play an important role in the promotion of the Irish language and this scheme will encourage and support them to do so.

“The use of the Irish language in business settings presents an opportunity for both business community and the community at large. 

“Across the north, over 7,000 children receive their daily education through the medium of Irish, an increase of 60% over the decade from 2011-21.  These are the customers of the future.”

Seolann Hargey scéim dhuaise a chuireann úsáid na Gaeilge chun cinn

Sheol an tAire Pobal Deirdre Hargey an scéim nua dhuaise ghnó GRADAIM inniu.

Is scéim uile-oileáin í GRADAIM a chuireann úsáid na Gaeilge chun cinn i ngnó agus a thugann aitheantas d’eagraíochtaí a chuireann seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge. Faigheann eagraíochtaí a úsáideann an Ghaeilge ina gcuid gnó nó a chuireann seirbhísí ar fáil dá gcustaiméirí trí mheán na Gaeilge duaiseanna.

Dúirt an tAire Hargey: “Tá ról tábhachtach ag comhlachtaí i gcur chun cinn na Gaeilge agus spreagfaidh an scéim seo iad chun é sin a dhéanamh.

Cuireann úsáid na Gaeilge i dtimpeallacht ghnó deis ar fáil don phobal gnó agus don phobal i gcoitinne. Ar fud an tuaiscirt, faigheann breis agus 7,000 páiste a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge, méadú 60% thar na deich mbliana 2011-21. Seo iad ár gcuid custaiméirí amach anseo.”