‘Give Gaelige A Go’ Launched in Dublin Stores

“Give Gaeilge a Go” launched by Lord Mayor of Dublin to inspire use of Irish among retailers

* Campaign by Baile Átha Cliath le Gaeilge aims to use simple phrases to encourage the use of Irish in Dublin stores.

If you are planning a visit to Dublin in the near future, why not learn a few Irish words… you never know when someone might speak to you in Irish and you need a polite response!

BÁC le Gaeilge’s new business campaign aimed at retailers “Give Gaeilge a Go” was launched.

The campaign is based on using five simple Irish phrases to encourage Irish conversation in stores.

The Lord Mayor of Dublin, Daithí de Róiste, visited three businesses taking part in the scheme: Troy’s Butchers, Moore Street; Moore Street traders; and Hyne’s Bar, Stoneybatter.

BÁC le Gaeilge are seeking 40 retailers based in Dublin City to take part in this new campaign. Businesses can register at baclegaeilge.ie or contact the Director of BÁC le Gaeilge, Mícheál Ó Nualláin (micheal@cnag.ie). 

The Lord Mayor of Dublin, Daithí de Róiste gets behind the counter in Dublin to try out Give Gaelige A Go.

The following five phrases are being used to initiate conversation in Irish as part of the “Give Gaeilge a Go” campaign:

  • Dia Duit… (Hello…)
  • Ba Mhaith Liom… (I Would Like…)
  • Le do thoil… (Please…)
  • Go Raibh Maith Agat! (Thank You!)
  • Slán! (Goodbye!)

Speaking at the launch, The Lord Mayor of Dublin, Daithí de Róiste said: “Dublin has the largest number of daily Irish speakers in the country and it is very important that those who speak the language everyday have opportunities to use our native language in the community.

“This new campaign gives us the chance to see, use and practice our Irish in daily life.

“I encourage retailers based in the city to contact BÁC le Gaeilge to start their journey with promoting the Irish language.”

Mícheál Ó Nualláin, Director of BÁC le Gaeilge said: “There are so many reasons to use the Irish language, with a financial boost to businesses being a great added extra on top.

“After a pilot scheme, we saw that there was an average of 400 extra customers per year coming to stores to speak Irish. With an average spend of €44 in shops, this could equate to nearly €17,600 of additional annual revenue for retailers that can attract these customers.

“This campaign gives us a great opportunity to influence the daily Irish speakers in Dublin.

“The Irish language creates a unique link with customers and with the “Give Gaeilge a Go” scheme, people of all abilities of Irish can take part.

“BÁC le Gaeilge offers many additional supports that are free of charge to businesses and we would love to hear from retailers who are looking to promote the use of Irish in their workplace.”

More information on the scheme available here

***

The Lord Mayor of Dublin, Daithí de Róiste with Dublin traders launches Give Gaelige A Go.

“Give Gaeilge a Go” seolta le hArdmhéara Bhaile Átha Cliath inné le húsáid na Gaeilge a spreagadh

Scéim nua de chuid BÁC le Gaeilge le frásaí simplí a úsáid leis an Ghaeilge a spreagadh i siopaí Bhaile Átha Cliath 

Inné, 9 Márta 2024, seoladh “Give Gaeilge a Go”, scéim nua de chuid BÁC le Gaeilge dírithe ar mhiondíoltóirí sa chathair.

Tá an scéim le cúig fhrása shimplí a chur chun cinn le gur féidir leo comhrá trí Ghaeilge a spreagadh agus an Ghaeilge a úsáid sna siopaí atá le páirt a ghacadh sa scéim.

Thug Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, Daithí de Róiste, cuairt ar trí shuíomh éagsúla atá le páirt a ghlacadh sa scéim: Troy’s Butchers, Sráid Uí Mhóra; Trádálaithe Sráid Uí Mhóra;  agus Hyne’s Bar, Bóthar na gCloch.

Tá BÁC le Gaeilge ag lorg 40 miondíoltóir lonnaithe i lár Bhaile Átha Cliath le páirt a ghlacadh sa scéim seo.

Is féidir clarú ag baclegaeilge.ie nó teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir Bhaile Átha Cliath le Gaeilge, Mícheál Ó Nualláin (micheal@cnag.ie).

Frásaí in úsáid mar chuid de “Give Gaeilge a Go”:

  • Dia Duit… 
  • Ba Mhaith Liom…
  • Le do thoil…
  • Go Raibh Maith Agat!
  • Slán!

Dúirt an Ard Mhéara Bhaile Átha Cliath, Daithí de Róiste: “Tá an líon is mó cainteoirí laethúla Gaeilge sa tír i mBaile Átha Cliath.

“Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil deiseanna acu siúd a labhraíonn Gaeilge gach lá ár dteanga dhúchais a úsáid sa phobal.

“Tugann an feachtas nua seo deis dúinn an Ghaeilge a fheiceáil, a úsáid agus a chleachtadh go laethúil. Molaim d’aon mhiondíoltóir atá lonnaithe sa chathair teagmháil a dhéanamh le BÁC le Gaeilge chun tús a chur lena n-aistear leis an teanga Ghaeilge a úsáid is a chur chun cinn.”

Dúirt Stiúrthóir Bhaile Átha Cliath le Gaeilge, Mícheál Ó Nualláin: “Tá luach as cuimse leis an nGaeilge, luach eacnamaíochta san áireamh.

“Tar éis dúinn scéim phíolótach a reáchtáil, chonaiceamar go raibh 400 custaiméar sa bhreis in aghaidh na bliana ag teacht díreach leis an Ghaeilge a úsáid sna gnólachtaí faoin scéim.

“Le €44 caite ar an mhéan ag an ghnáthdhuine sna siopaí, d’fhéadfadh le siopa suas le €17,600 breise a thógáil isteach in aghaidh na bliana as na custaiméirí breise sin a bheith acu.

“Tá deis iontach againn anseo tionchar a imirt ar líon na gcainteoirí laethúla i mBaile Átha Cliath.

“ruthaíonn an teanga nasc uathúil le custaiméirí agus le scéim ‘Give Gaeilge a Go’, is féidir le daoine ar gach cumas Gaeilge páirt a ghlacadh ann.

“Tá go leor tacaíochtaí saor in aisce ag BÁC le Gaeilge chomh maith do ghnólachtaí. Ba bhreá linn cloisteáil ó ghnólacht ar bith gur mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn ina n-ionad oibre.”

Tuilleadh eolais faoin scéim anseo