Cumann Gaelach Leath Chathail Newsletter Mentions Naming Of Irish Street Names

In the latest newsletter of the Cumann Gaelach Leath Chatail, for the Lecale Gaelic Society, a key issue of the naming of local streets and places was the centrepiece article explaining how this could be achieved through working with the new Newry Mourne and Down District Council.

It said: “Opportunity to have streets in Irish.  Newry Mourne and Down District Council’s language policy provides the opportunity for residents to have street and road names officially recognised bilingually.

[caption id="attachment_59723" align="alignleft" width="304"]The Lecale Gaelic Society newsletter explains how you can get your street named in Irish along with the English version. The Lecale Gaelic Society newsletter explains how you can get your street named in Irish along with the English version.[/caption]

“Should a resident wish to have his or her street name adopted in Irish, they need only write to the Council to re- quest the same. On receipt of the a letter asking for such recognition, the Council will conduct a survey and will erect Irish signage if the survey results in a simple majority in support of it.

“The new Council has also erected Irish language signage throughout its offices. Irish language signage are testament to the cultural richness of the district and show that the community welcomes diversity. They help to normalise the use of the language in public.”

Deis sráidainmneacha a ghaelu

“Tugann polasaí sráidain- mneacha Comhairle an Iúir Mhúrn agus an Dúin deis don phobal aitheantas oifigiúil a bhaint amach dá shráid. Más main le duine ar bith sráid s’acu féin a ghaelú níl de dhíth ach litir a scríobh chuig an Chomhairle ar a lorg.

“Ar theacht an litir ag iarraidh a leithéid, déanfaidh an Chomhairle suirbhé ar an sráid. Glacfar le gaelú na sráide má tá tacaíocht le trom- lach simplí ann. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Chumann Gaelach Leath Chathail.

“Tá comharthaí Gaeilge le feiceáil fud fad oifigí na Comhairle nua. Is dóigh iontach iad na comharthaí le taispeáint don phobal go bhfuil sai- bhreas sa phobal sa cheantar agus go gcuirte- ar fáilte roimh an éag- súlacht. Déanann siad úsáid na teanga a normalú.”

Gaelic choir Cumann Gaelach Leath Chathail is investigating the possibility of establishing a Gaelic choir in the Lecale area. If you would be interested in taking part in such a choir please contact Maire Uí Chonboirne by phone on ag 075 2122 9129 or be e.mail on maireburns@hotmail.co.uk.

Annual General Meeting.  The annual general meeting of Cumann Gaelach Leath Chathail will be at 6.30pm on Wednesday 25 November 2015. The Cumann always welcomes new members and would value the attendance at the meeting of those who interested in promoting the Irish language in the Lecale area.

Christmas Dinner.  The Cumann Gaelach Leath Chathail Christmas dinner will held in Paddy’s Barn, Saul, at 7.30pm on Friday 4 December 2012. The menu will be available in the coming days. The night will cost £25 per person. Anybody wishing to attend should inform a committee member as soon as possible so as the kitchen can manage the numbers on the night.

Social night in St Michael’s.  A social night and song in Irish will be held in the St Michael’s Centre following the Irish lan- guage classes at 8.30om on Monday 30 Novem- ber 2015. Those with music in their veins are invited to join us on the night and to have their instruments with them.

NEWSLETTER: If you know anyone who would like to receive this electronic newsletter, forward their contact details to eolas@leathchathail.ie

Cóir Gaelach. Tá Cumann Gaelach Leath Chathail ag fiosrú na féidearthachtaí cóir Gaelach a I bhunú sa cheantar. Más é go mbeadh suim agat ina leithéid, déan teagmháil le Máire Uí Chonboirne ag 075 2122 9129 nó ar r.phost ag maireburns@hotmail.co.uk. Cruinniú Cinn bliana Beidh cruinniú cinn bliana Cumann Gaelach Leath Chathail ag 6.30in Dé Céadaoin 25 Samhain 2015.

Cuireann an Cumann fáilte roimh bhaill úra i gcónaí agus ba mhór linn aon duine ar suim leo an Ghaeilge a chur chun cinn i Leath Chathail bheith linn ar an oíche.

Dinnéar na Nollag Beidh dinnéar na Nollag Chumann Gaelach Leath Chathail in Paddy’s Barn, Sabhaill ag 7.30in Aoine 4 Nollaig 2012. Beidh an biachlár ar fáil ag an Chu- mann sna laethanta beaga romhainn. £25an duine a bheidh ar an oíche. Iarrtar ar éinne atá ag iarraidh teacht scéal a chur chuig baill an Chumainn gan mhoill le go mbeidh ar cumas an chistin uimhreacha a bhainstiú.

Oíche shóisialta i dTeach Mícheál. Beidh oíche shóisialta agus amhránaíocht as Gaeilge tar éis na ranganna Gaeilge ag 8.30in oíche Dé Luain 30 Samhain 2015. Tugtar cuireadh do dhaoine ar bith a bhfuil feith an cheoil acu bheith linn agus a chuid gléasanna leo. Beidh fíon agus deochanna níos boige ar fail ar an oíche.

BUNACHAR SONRAÍ na NUACHTLITREACH Má tá aithne agat ar aon duine gur mhaith leo cóip den nuachlitir leictreonach seo a fháil.

]]>