Social Night In St Michael's Centre in Downpatrick

Oíche shóisialta i dTeach Mícheál Beidh oíche shóisialta agus amhránaíocht as Gaeilge tar éis na ranganna Gaeilge oíche Dé Luain 21 Deireadh Fómhair ag 8.30in. Tabharfaidh an oíche deis do lucht na ranganna a bhfuil foghlamtha acu a úsáid agus éisteacht a thabhairt do dhaoine eile ag Gaeilgeoireacht leo. Mar chuid den phróiseas foghlamtha tá ócáidí mar seo chomh tábhachtach leis na ranganna féin má tá máistreacht le déanamh ar an teanga.dn_screen Cluintear an fuaimeanna na teanga agus í á labhairt go nadúrtha. Tugtar cuireadh do dhaoine ar bith a bhfuil féith an cheoil acu bheith linn agus a chuid gléasanna leo. Tá sé de rún again go mbeidh an ócáid seo á heagrú again go rialta tar éis na ranganna ar an Luain deireanach den mhí. Beidh fíon agus deochanna níos boige ar fáil ar an oíche. Social night in St Michael’s A social night and song in Irish will be held in the St Michael’s Centre following the Irish language classes on Monday 21 October at 8.30pm. The night presents an opportunity for the classes to get together, use the Irish they have learned and listen to others speaking. As part of the learning process opportunities like this are as important as the classes themselves in mastering the language as it’s sounds are heard being naturally. Those who have music in the blood are invited to join us on the night and to have their instruments with them. It is intended that this event will be a regular feature after the classes on Monday nights. There will be wine and softer beverages available.]]>