Nuachtlitir Chumann Gaelach Leath Chathail Bealtaine 2014

0
365

 Nuachtlitir Chumann Gaelach Leath Chathail Bealtaine 2014

Mhór Ghaelach Leath Chathail 16 Meitheamh ag 7.00in Cairpéad dearg agus fáiltiú fíon ag Pictiúrlann Eclipse, Dún Pádraig (Éadaigh shlachtmhara)

Poitín

Scannán as Gaeilge léirithe sa bhliain 1977) léirithe ag Bob Quinn agus é ath-mhaistrithe go dig- iteach. Le Nial Toibín, Cyril Cusack agus Donal McCann sna príomhpháirteanna

Bronnadh na bhfáinní ina dhiaidh

Bígí linn! Ticéid ar fail ó bhaill an choiste £10 an duine.

[caption id="attachment_49475" align="alignleft" width="390"]Ghlac baill de Chuann Gaelach Leath Chathail pairt sa mhórshiúl i mBéal Feirste le déanaí in agóid ag an easpa tacaíocht atá an dá stat, thuaidh agus theas, ag léiriú don Ghaeilge agus na deacrachtaí a bhíonn ann seirbhísí a fháil trí mheán na Gaeilge. Members of Cumann Gaelach Leath Chathail took part in the recent march in Belfast protesting at the lack of state support for the Irish language, north and south, and at the difficulty there is in getting services through the medium of Irish. Ghlac baill de Chuann Gaelach Leath Chathail pairt sa mhórshiúl i mBéal Feirste le déanaí in agóid ag an easpa tacaíocht atá an dá stat, thuaidh agus theas, ag léiriú don Ghaeilge agus na deacrachtaí a bhíonn ann seirbhísí a fháil trí mheán na Gaeilge.
Members of Cumann Gaelach Leath Chathail took part in the recent march in Belfast protesting at the lack of state support for the Irish language, north and south, and at the difficulty there is in getting services through the medium of Irish.[/caption]

Lá Gailf ag Naíscoil Chill Locha

Beidh lá gailf ag Naíscoil Chill Locha ar 20 Meitheamh 2014 i gClub Dhún Pádraig. Cosnóidh sé £25 duine. Duaiseanna mór agus bia ina dhiaidh. Má tá suim ag duine ar bith déan teagmháil le Conán Mac Ruairí ag 074 3576 8720 nó info@naiscoilchilllocha.co

Scoláireachtaí do dhaoine fásta Adult scolarships

Beidh scólaireachtaí ar fáil do dhaoine fásta ó Chu- mann Gaelach leath Chathail le freastail ar curs Gaeilge de chuid Chomhaltas Uladh i Ros Goill le linn mí Iúil. Má tá éinne ar lorg ceann déan teagmháil leis an Chumann. Ní mór do’éinne a iar- rann scoláireacht bheith ag freastal ar ranganna an Chumann nó ina bhall.

Rince seit

Beidh an rince seit i gclubtheach Cumann an Ruiséalaigh Dé Máirt 13 Bealtaine 2014 agus an t- airgead le dul chuig an Eiteoip. Bíinn rince seit san RGU gach oíche Mháirt.

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2014 Clár Ama

Dé hAoine 16 Bealtaine

Oscailt Oifigiúil agus Seó sorcais le Stephen McGinely, léirithe ó páistí an cheantair.

8.00in Dé Sathairn 17 Bealtaine, Hillyard House,

10.00rn

Páinéal cainte ar scannánaíocht – Eithne Ní Néill (Iníon S. Uí Néill) – Bríd Falconer (NI Screen) agus – Gearr-scannan le Ruairí Mac Riocaird.

Painéal cainte ar chúrsaí aistriúcháin agus litríoch – Jacqueline de Brún (an tÁisaonad) – JJ Ó Dochartaigh (Ceolteoir) agus – Aodhán Ó Raghailligh (scríbhneoir).

8.00in An Solas Dearg léirithe ag Aisteoirí Ghaoth Dobhair i nDún Éigse.

Tuilleadh eolais ó Ghlór Uachtar Tíre: 028 437 70331, gloruachtartire@hotmail.co.uk

Beidh aistriúchán comhuaineach ar fáil i rith na féile.

***

Great Leath Chathail Gaelach Night

16 May at 7.00pm Red carpet and wine reception at Eclipse Cinema, Dún Pádraig (neat dress)

Poitín

Irish language feature film (1977). Feature film produced in Irish, now digitally remastured.

Directed by Bob Quinn and featuring Nial Toi- bín, Cyril Cusack and Donal McCann

Bronnadh na bhfáinní ina dhiaidh Bígí linn!

Ticéid ar fail ó bhaill an choiste £10 an duine

Lá Gailf ag Naíscoil Chill Locha

Naíscoil Chill Locha will hold a golf day on 20 June 2014 3in Downpatrick Golf Club. It will cost £25 per en- trant. Excellent prizes and food afterwards. Anybody in- terested should contact Conán Mac Ruairí on 074 3576 8720 nó info@naiscoilchilllocha.com

Adult scolarships

A limited number of scolarships for adults are available from Cumann Gaelach Leath Chathail to attend the Comhaltas Uladh Irish language course in Ros Goill in July. Should any one require a scholarship they should contact a committee member. The scholarships are restricted to Cumann members and those attending the Cumann’s classes

Set dancing

The set dancing in the RGU Clubhouse on Tuesday 13 May 2014 in aid of Ethiopia. Set dancing is held in the clubhouse every Tuesday.

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2014

Séamus O’Neill Summer School 2014 Time Table

Friday 16th May

3.15pm: Official Opening and Circus Show by Stephen McGinely and performances by local children.

8.00pm Big Ceilí, The Lodge, Castlewellan Saturday, 17 May, Hillyard House

10.00am A panel on film making and screenplay writing – Eithne O’Neill, (S. Ó Neill’s daughter) – Bríd Falconer (NI Screen)

– A short Film by Ruairí Mc Crickard.

2.00pm  A panel on translation and literarture – Jacqueline de Brún (the Áisionad) – JJ Ó Dochartaigh (Singer) – Aodhán Ó Raghailligh (writer)

8.00pm  An Solas Dearg presented by Aisteoirí Ghaoth Dobhair (The Gweedore acting society) in the Lodge.

Céilí Mór, Dún Éigse

Further information from Glór Uachtar Tíre: 028 437 70331, gloruachtartire@hotmail.co.uk

Simultaneous translation will be available.

 ]]>