Thursday 09 May 2019 01:32:04 PM

News From Lecale Gaelic Society
More Storms Ahead For Dundrum Sea Wall March 2, 2014| Posted by | Comment on More Storms Ahead For Dundrum Sea Wall Comment

Nuacht — News — Fógraí — Notices—Nuacht
If you would like to sign up for the Newsletter from Chumann Gaelach Leath Chathail, please send an email:

 eolas@leathchathail.iedn_screen

Seachtain na Gaeilge Stew Night
An Irish Stew Night will be held in St Michael’s at 8.00pm on Monday 10 March 2014. The students from the Irish classes are encouraged to come and take the opportunity to use some of the Irish they have learned in their classes. All welcome
Killough Stew Night
An Irish Stew Night to raise funds for Naíscoil Chill Locha will be held in the Olde Inn, Killough at 7.30in on Saturday 16 March 2014. Musicians welcome.
St Patrick’s Day collection
If anybody is available to help with the St Patrick’s Day collection, could they contact the Cumann at the earliest possible time.
Mass in Irish
Mass will be read in Irish in St Patrick’s Church, Downpatrick, at 11.00am on the morning of St Patrick’s Day, 17 March 2014.
Oíche Stobhaigh SnaG
Beidh oíche Stobhaigh ar siúl i dTeach Mhíchíl ag 8.00in Dé Luain 10 Marta 2014. Iarrtar ar na scoláirí freastal ar an imeacht agus deis a ghlacadh cúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den rang. Fáilte roimh gach duine.
Oíche Stobhaigh Chill Locha
Beidh oíche Stobhaigh ar siúl sa Ole Inn, Cill Lo- cha, le hairgead a bhailiú do Naíscoil Chill Locha ag 7.30in Dé Sathairn 16 Marta 2014. Fáilte roimh ceoltóirí.
Bailiúchán Lá Pádraig
Más féidir le duine ar bith bheith ar fáil le cuidiú le bailiúchán doras na seipeál Lá Pádraig ,an miste libh teagmháil a dhéanamh leis an Chumann.
Aifreann Gaeilge
Beidh Aifreann as Gaeilge ar siúl in Eaglais Naomh Pádraig, Dún Pádraig, ag 11.00rn Lá Fhé- ile Pádraig, Dé Luain 17 Márta 2014.

(Marcas Mac Ruairi).