Learn Irish With Cumann Gaelach Leath Chatail

Learn Irish Online On A Monday Evening From Beginner Level Up To Advanced.

0
369

Learn Irish Online On A Monday Evening From Beginner Level Up To Advanced.

Have you ever wanted to learn to speak Irish? Has it been too difficult to attend classes for you in the past? Now is your chance to take advantage of a great course being run online.

Cumann Gaelach Leath Chathail understand that not everyone is comfortable coming together while Covid-19 still remains with us.

A spokesperson said: “But that doesn’t mean we can’t provide you all with our great Irish language classes, and it doesn’t matter where in the world you are, you can learn Irish with us!

“Starting 14th September Cumann Gaelach Leath Chathail will be launching an online beginner, intermediate and advanced level Irish language classes between 7.30-8.30 every Monday night.

“Learning resources will be made available before hand and learners will have access to a like-minded online learning community, and all this costs just £20 per term.

For more information get in touch with Caitlín at:

eolas@leathchathail.ie

Tuigeann Cumann Gaelach Leath Chathail nach bhfuil daoine compordach ag teacht le chéile agus Covid-19 inár measc.

Ach ní chíallaíonn sin nach féidir linn ár gcuid ranganna a chur ar fáil daoibh, agus is cuma cén áit sa domhan a bhfuil sibh, thig libh Gaeilge a fhoghlaim linn!

Ag toiseacht 14ú Meán Fómhair beidh bunrang, meánrang agus ardrang uilig ar líne curtha ar fáil ag Cumann Gaelach Leath Chathail idir 7.30-8.30 gach oíche Luan.

Beidh acmháinní curtha ar fáil roimh ré agus pobal ar líne ag tabhairt tacaíochta le do chuid foghlamtha, agus ní chostnaíonn an cúrsa iontach seo ach £20 in agaidh an téarma.

Chun tuilleadh eolais a fháil bí i dteagmháil le Caitlín ag: eolas@leathchathail.ie