Irish Social Night In St Michael's Centre in Downpatrick

0
141

Social night in St Michael’s Centre, Downpatrick.

A social night and song in Irish will be held in the St Michael’s Centre following the Irish language classes at 8.30pm on Monday 27 January 2014.dn_screen

As part of the learning process opportunities like this are as important as the classes themselves in mastering the language giving learners the opportunity to hear the language being spoken naturally.

Those who have music in the blood are invited to join us on the night and to have their instruments with them.

There will be wine and softer beverages available.

Oíche shóisialta i dTeach Mícheál.

Beidh oíche shóisialta agus amhránaíocht as Gaeilge tar éis na ranganna Gaeilge ag 8.30in oíche Dé Luain 27 Eanáir 2014.

Mar chuid den phróiseas foghlamtha tá ócáidí mar seo chomh tábhachtach leis na ranganna féin má tá máistreacht le déanamh ar an teanga. Cluintear an fuaimeanna na teanga agus í á labhairt go nadúrtha.

Tugtar cuireadh do dhaoine ar bith a bhfuil feith an cheoil acu bheith linn agus a chuid gléasanna leo.

Beidh fíon agus deochanna níos boige ar fáil ar an oíche.

 ]]>